هلیزم

ارسال شده در: مهر ۲۷, ۱۳۸۹

موقعیت و محدوده : واقع در بخش لاریجان آمل،  شرق قله دماوند،  از شمال به انجیل، شرق به کلک ساهون، جنوب به حوض شاه و غرب به روستای نوا محدود است.

اردوگاه تابستانه عشایر سنگسر: طایفه شهریاری